Bismillahirramanirrahim,

Allah’ım’

Ellerimizi dua için sana açtık. Çünkü eller sadece sana açılır. Haller sadece sana arz edilir. Biz de Sana sığındık. Kapına geldik. Ellerimizi semâya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Ya Rabbi, şu yakarışlarımızı dergâh-ı uluhiyetinde kabul eyle. 

İçinden geçtiğimiz bu zorlu zamandan, bütün dünyayı sarıp üzerimize sağanak sağanak yağan şu musibetten bizleri ne olur kurtar Allah’ım.

Yâ Rabbel Alemin,

Senin katından indireceğin hayr’a her zamankinden daha fazla muhtacız. O hayr’ı bize en yakın zamanda ulaştır Allah’ım.

İçimizdeki günahsız yavruların hürmetine, Sen’in yanında çok kıymetli olan salih kullarının hürmetine, bir an önce yardımını ve inayetini bize ulaştır ve bu musibetten bizi ve dünyamızı bir an önce kurtar Allah’ım. 

Bu musibetin arkasından bizlere hayırlı, bereketli, güzel ve salih amel işleyeceğimiz bir ömür nasip eyle Allah’ım.

Yâ Rabbel Alemin ve Yâ Ekramel Ekramin,

Şu anda bu musibetin içine düşmüş ve bunun sıkıntısını en derin biçimde yaşayan kardeşlerimize yardım eyle. Katından sen onlara şifa eyle Allah’ım. 

Şafi ismini dünyanın her tarafında tecelli ettir Allah’ım. Senin Şafi isminin tecellisine her zamankinden daha muhtacız. Bizi bundan mahrum eyleme Allah’ım.

Rabbimiz,

Başımıza gelen bu felaketin, musibetin nereden kaynaklandığını biz çok iyi biliyoruz. Senin Kuran’ın da beyan buyurduğun gibi ellerimizle yaptıklarımızın bedelini ödüyoruz.

Senin hayata koyduğun yasayı çiğneyip bozduğumuz fıtratların bedelini ödüyoruz.

Şımaran ve azgınlaşan nefsimizin isteklerine uymamızın bedelini ödüyoruz.

Mazlumların sesine kulak tıkamalarımızın bedelini ödüyoruz. Adaleti ikâme etmediğimiz için bu bedeli ödüyoruz. 

Ya Rabbi,

Her şeye rağmen Sen’den başka gideceğimiz kimsemiz yok. Senin kapından başka yardım dileyeceğimiz hiç bir kapı yok. Yardımını bir an önce bizlerde tecelli ettir Allah’ım.

BİZE, BİZE RAĞMEN YARDIM EYLE ALLAH’IM. 

Ya Rabbel Alemin,

Sen yer yüzünün dört yanındaki mazlumlara en yakın zamanda hayır kapılarını açıver. Bu zulmü en üst düzeyde yaşayan ve bedel ödeyen o mazlumlar -ki mazlumla senin aranda perde yoktur! Sen o mazlumlar ve sabiler hürmetine bizlere yardım eyle Allah’ım

Ya Rabbi,

Bize her daim yağdırdığın nimetlerin şükrünü layığıyla edâ edemediğimiz için elimizden kayıp gitti bunca nimet. Ne olur, bundan sonraki ömrümüzde verdiğin bütün nimetlerin şükrünü eda etmeyi bize nasip eyle. Nankör olanlardan, küfrân-ı nimet içinde olanlardan etme bizleri Rabbim. 

Bizleri, verdiğin her nimeti anlayıp, şükrünü eda etmenin derdinde olanlardan eyle Allah’ım. Ve şükrün sadece sözde olmadığını, sadece Elhamdülillah diyerek yerine gelemeyeceğini anlamamızı nasip eyle Allah’ım. 

Her nimetin şükrü kendi cinsindendir! Sen bize hangi nimeti verdiysen, onun cinsinden şükrünü edebilmeyi bize kolaylaştır Allah’ım.

Rabbimiz,

Yine senin Kuran’ı azimüşşanında belirttiğin üzere; musibetlerin arkasından rahmet gelir. O rahmete biz çok muhtacız Allah’ım. 

Dünya ne zamandır zulümlerle inliyor. Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde, her yerde kan ve gözyaşı var. Mazlumların feryad ve figanları var. Bu musibetlerin ardında, karanlığı yaşadığımız şu günlerin ardından sen bizlere rahmetinle muamele eyle. Ve artık o karanlık gecelerin sabahlarına eriştir Allah’ım.

Bizleri bu musibetlerden hakkıyla ders çıkaranlardan, hakkıyla tevbe edenlerden eyle Allah’ım.

Günahlarından gerçekten pişman olup rücu edenlerden eyle Allah’ım. Bizleri şâkir (şükreden) kullarından eyle Allah’ım. 

Bizleri namazı hayatın eksenine alarak salat üzere yaşayan kullarından eyle Allah’ım. 

Yâ Rabbel Alemin ve Yâ Ekramel Ekramin,

Bu dünya hayatı bitecek ve bizler senin huzuruna geleceğiz. O gün bizi mahçup, mahsun ve pişman olanlardan eyleme Allah’ım.

Ve şimdiden itibaren, tevbe adına, hayırları çoğaltma adına, ihlas bilincini hayatımıza yerleştirme adına, bizlere yardım et Allah’ım. 

Eğer sen bizim elimizden tutmazsan Allah’ım ellerimiz başkaları tutacak, bizi felakete götürecek. Aman Yarabbi, ellerimizi bırakma. Ayaklarımızı kaydırma. Gönüllerimizi saptırma. Gözlerimizi şaşırtma. Kalbimizi dinin üzere sabit kıl ve bizi göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsimize bırakma Allah’ım.

Ey Alemlerin Rabbi,

Şu mübarek geceler hürmetine çoluk çocuğumuzun iman selametini senden diliyoruz. Bunu bizlere nasip eyle. Bütün ehl-i imânın çocuklarına imânı ve Kuran’ı sevdir Allah’ım. Namazı, Peygamberini, sahabeyi, salihleri sevdir Allah’ım. 

Biz bu dinin heyecanını ve güzelliklerini onların yüreklerine doğru dürüst koyamadık, onlara sen sahip çık. Onlara sahabe hasbiliğinde bir iman nasip eyle. Bizim yüzümüze gözümüze bulaştırdığımız güzel işleri  bizden sonraki nesillerin layığıyla yapabilmelerini nasip eyle Allah’ım. 

Rabbimiz,

Bugün Kâbemiz mahsun, Mescid-i Aksamız mahsun, Mescid-i Nebevimiz mahsun. Memleketimizin güzel camileri mahsun. Onları biz mahsun bıraktık. En yakın zamanda bu felaketi üzerimizden kaldır, camilerimizin kıymetini daha iyi bilelim. Şenlendirelim mescidleri. İlim meclislerine sahip çıkalım. Dostlarımızın, komuşlarımızın, akrabalarımızın daha fazla kıymetini bilelim. Bu nimetlerin şükrünü eda edebilmek için daha fazla gayret sarf edelim. Ve verdiğin ömürde salih amellerimiz çoğaltalım Allah’ım. 

Ya Rabbel Alemin ve ya Ekramel Ekramin, Miraç Gecesi’nde senin Peygamberin, pek çok ayetine ve hakikatine erişti. Uruc (yükselme) yaşadı ve yanına yükseldi. Ama biz, O’nun ümmeti olarak diplerdeyiz. O yükselişin hürmetine bizi de yükselt Allah’ım. 

Yükselmenin en büyük işareti imândır, bize o imanı nasip eyle. Gerçek manada muvahhid (tevhid eden) müminlerden eyle.

Sen’den başkasından korkmayan, Sen’den başkasına el açmayan, Sen’den başkasına boyun bükmeyen, Sen’den başka kimseden “Sen’den ister gibi” istemeyen, “Sen’den korkar gibi” korkmayan, Sen’den başka hiç kimseyi “Sen’i sever gibi” sevmeyen tevhidli  kullarından eyle Allah’ım.

Bu tevhidi gerçek manada anlayıp insanlara anlatabilmeyi de bize kolaylaştır Allah’ım. 

Tedbir-tevekkül dairesi çerçevesinde şu zorlu günleri ve bu zorlu hayatı hakkıyla geçirebilmeyi nasip eyle Allah’ım. 

Yâ Rabbel Alemin ve Yâ Ekramel Ekramin,

Yardımın olmazsa, inayetin olmazsa, nusretin olmazsa bizim bu hayatı layığıyla yaşayabilmemiz mümkün değil. 

Allah’ım, bunu hak etmediğimizi de biliyoruz. Ama ne yapalım? Gidecek başka kapımız yok. Af dileyecek, boyun bükecek başka kimsemiz yok. Rabbimiz sen bizlere yardım eyle. En yakın zamanda bu musibeti başımızdan def eyle ve Rahmetinle değiştir Allah’ım.

Ey Alemlerin Rabbi olan Allah’ım…

Sen her şeyin Rabbi’sin. O virüsün de Rabbi sensin. Biliyoruz ki bu musibet de senin verdiğin kaderin bir parçası. Allah’ım yine de bize yardım eyle. Ne olur bizleri yardımını hak edecek kıvama eriştir Allah’ım. 

Tembelleştik, rehavete kapıldık, şükürsüzleştik, şımardık! Ve şu anda bedelini ödüyor ve büyük pişmanlık duyuyoruz. Ya Rabbi, affeyle bizleri. Senin razı olacağın bir hayatı yaşayabilmemiz için bize yardım et Allah’ım.

Bundan sonraki ömrümüzü, bundan öncekinden hayırlı kıl. Ellerimizden tut, gönüllerimizi aydınlat, kardeşlerimizle aramızdaki sevgiyi ve muhabbeti arttır ki RAHMETİNİ KAZANABİLELİM. 

En yakın zamanda bizi bu zulümattan kurtar, karanlıktan aydınlığa çıkar Rabbim. Bu daralmış halden ferahlığa çıkar Allah’ım. 

Yüzümüze kapanan kapıları açıver Allah’ım. Geçeceğimiz yolları genişletiver Allah’ım. 

Her şey senin kudretinle olur, hiçbir şey sana zor değil. Ama sen her şeyi bir sebebe, yasaya bağlamışsın. Bu sebepleri halk eyle, yasaları ortaya çıkar ve bunun için bizleri adam eyle.

BİZLERİ ADAM EYLE ALLAH’IM. BİZLERİ ADAM EYLE ALLAH’IM. BİZLERİ ADAM EYLE ALLAH’IM.

Peygamberlerin, mazlumların ve muhtaçların dualarına icabet ettiğin gibi şu anda yaptığımız dualarımızı kabul eyle Allah’ım!

Gazabından rızana, azabından affına sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah’ım!

Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış; çaresizlere kucak açmış necip milletimizden rahmetini esirgeme Allah’ım!

İlâhi Ya Rabbi! Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza kolaylıklar nasib eyle Allah’ım! Ya Rabbi! Devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle Allah’ım!

İlâhi Ya Rabbi! Zor günlerden geçiyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle Allah’ım!

Ya Rab! Bu zor zamanlarda, büyük bir özveri ile gece gündüz demeden çalışan başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza yardım eyle Allah’ım.

Bizlere taşıyamayacağımız ağır yükler yükleme Allah’ım! Dünya imtihanımızı kolaylaştır, musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artır, bizlere sabır ve metanet ver Allah’ım!

İlâhi Ya Rabbi! Dünyada ve ahirette, mahşer gününde mahcup ve mahzun olmaktan cümlemizi muhafaza eyle Allah’ım!

BUNDAN SONRAKİ ÖMRÜMÜZE BEREKET VER, SAĞLIK VE SIHHAT VER ALLAH’IM

AMİN…