Aristo der ki; “Cesaret, beşeri niteliklerin ilkidir, çünkü diğer niteliklerin güvencesidir!” İnsanda bir karakter özelliği olarak göze çarpan cesaret, şirketler için de farklılaştırıcı ve öne çıkarıcı bir özelliktir. Cesur şirketler, cesaretle karar alabilen liderlerlere sahip şirketlerdir. Bu yüzden cesur şirketlerden bahsediyor olmak bir anlamda ‘cesur liderler’den bahsediyor olmaktır.

Peki nedir şirketleri cesur kılan özellikler? Gelin hep birlikte bunlara göz atalım:

1. “Önce Çalışan” diyebilme…

“Önce çalışan” diyebilmek “önce müşteri” demenin öncülüdür. Cesur şirketlerin cesur liderleri, performans ortaya koyucuların her şeyden önce bir insan olduğunun farkındalardır ve onların ‘önce müşteri’ diyebilecek motivasyona sahip olabilmeleri için uğraşırlar. Bu yolda insanların severek çalışacakları, işinden hiç ayrılmak istemeyecekleri, sabah kalktıklarında adımlarının geri geri gitmeyeceği ortamlar sağlayamaya çalışırlar. Çünkü çok iyi bilirler ki; çalışanlar, disiplinin yanısıra yürekle, ruhla, dikkatle ve incelikle yönetilmesi gereken değerli partnerlerdir. Kendilerine huzurlu ve mutlu olabilecekleri bir ortam sağlandığında sadece tatmin olmakla kalmazlar, aynı oranda büyük bir coşkuyla işlerine sarılırlar. Şirketin sözcülüğünü yaparak her ortmada birer ‘marka elçisi’ haline gelirler.

2. Çalışanlarını ortak bir hedefe odaklayabilme…

Cesur şirketlerin cesur liderleri, her ne olursa olsun mevcut yapıya sıkı sıkıya sarılmış olmaktan uzaktırlar. Tabiri caizse, konumlarını ve pozisyonlarını kaybetmemek uğruna risk almayan ‘bana dokunmayan bin yıl yaşasın’cı zihniyete tepki olarak doğmuşlardır. En büyük özellikleri, çalışanlarını bir hedefe ve misyona odaklayarak tekdüzeliği reddetmektir. Hatta her şeyin normal seyirde gitmesi onlar için bazen rahatsız edici olur ve bu seyri daha yüksek, daha cazip hale getirecek ateşli zemini çok kısa zamanda oluşturabilirler. Bunu öyle büyük bir ustalıkla ve liderlikle yaparlar ki; çalışanlar kendilerini bir anda bu zeminde ortak bir vizyon ve hedefe odaklanmışlığın yanısıra yüksek enerji, coşku ve kararlılık içinde buluverirler.

3. Çalışanlarını şirketin sahibiymiş gibi düşündürebilme…

Cesur şirketlerin akıllı yöneticileri, çalışanlarını şirketin sahipleri gibi düşünmeye sevk eder. Çünkü bilirler ki; insanları çözüm sağlar hale getirmenin yolu, onları kendi eylem ve kararlarından sorumluluk duymalarını sağlamaktan geçer. Bunun için çalışanları sorumlu kılmaktan ve onlara yetki vermekten korkmazlar.

Tam burada, Southwest Havayolları’ndan Herb Kelleher’in bu konuda çok beğendiğim yaklaşımını alıntılamak isterim:

“İnsanlara risk alma ve başarısızlığa uğrama konusunda alan yaratırsanız, özgüven inşa edersiniz. Başarısızlığa uğradıklarında onları kınamazsınız ve sadece şunu söylersiniz: ‘Bu öğretici bir tecrübeydi. Eğitimimiz için biraz zaman harcadık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz.’”

4. Stratejik düşünebilen ve değişim yaratmak isteyenleri istihdam etme…

Cesur şirketlerin İK birimleri de cesur davranmak zorundadır. Zira cesaretin tüm şirkete zerk edileceği birim burasıdır. Cesur şirketlerde İK, işe alım politikasını farklı olanları istihdam etmek üzere kurgular.

Genelde şirketlerde karar vericiler kendine benzer karakterleri işe almaya meyillidir. Böyle olunca meydan okuma yetisinden uzak, iş yaparken aklı devreden çıkaran bir yapı ortaya çıkar. Ancak taze bakış açıları, yeni fikirler, daha iyi performans ve çığır açan inovasyonlar; değişim için kanı kaynayayan bir kadro ile mümkün olur.

5. Çalışanların kalplerini fethetme…

İnsanlar, şirketlerin kendilerini samimi olarak gözettiğine aklen ve kalben inanırlarsa işlerine daha ilgili, sadık ve adanmış hale gelirler. Örneğin çalışmak zorunda olduğu için eğitim ve öğrenimini devam ettiremeyen bir çalışanın aklının ve yüreğinin bir tarafı hep orada kalacaktır. İşte cesur şirketler, bu tür talepleri olan çalışanlarına köstek değil destek olmayı tercih eder ve onlara potansiyellerini ortaya koyacak fırsatlar yaratır.

Cesur şirketlerin cesur liderleri, çalışanların kişisel gelişimlerinin şirketin gelişmesi anlamına geleceğini bildiği için bu tür durumlarda küçük hesaplara girmez. Bu da aslında pek çok insanın kalplerini fethetmeye yeter.

6. Çalışırken eğlenebilme…

Elbette çalışmayı bir yana bırakıp eğlencenin dibine vurmaktan bahsetmiyoruz. Ancak işin içine biraz eğlence katmak her zaman mümkündür ve cesur şirketlerin cesur liderleri bunu da çok iyi bilirler.

Geleneksel şirketler iş ve eğlence unsurlarının bir arada olamayacağına inanırken ‘eğlenceli’ olma cesaretini gösterebilen şirketler ise zamanla kendilerine has doğal bir enerjiye sahip olurlar. Bu enerjik ortamda insanlar boğulmaz ve kendi bireyselliklerini özgürce ifade edebilirler. Yüksek bir moralle çalıştıklarından üretkenliğe, kaliteye, müşteri tatminine ve yüksek karlılığa daha motive bir şekilde odaklanabilirler.

Cesur şirketler bilirler ki; eğlence enerji verir, yaratıcığı tetikler, hayal gücünü ve insiyatifi harekete geçirir, üretkenliği teşvik eder, gerilimi azaltır, sıkıcı toplantıları verimli hale dönüştürür, ekip çalışmasını besler.

Bu cesarete sahip en eğlenceli 25 şirketin listesine buradan göz atabilirsiniz.

7. Sosyal medya korkusunu yenme…

Cesur şirketlerin hiç birinde “mesai saatlerinde personelin sosyal medya kullanması yasaktır” cümlesine rastlayamasınız. Online olan hemen her bireyin sosyal medya kullanıcısı olduğu ve bu kullanımın çok yüksek oranda mobil cihazlarda gerçekleştiği hesaplarını bir ortamda zaten bu fikrin akılcı olması düşünülemez. Özellikle genç çalışanların sosyal medya erişimini daha yüksek maaşa tercih ettiği araştırmalarca sabitken

Cesur şirketler, bu sosyal medyayı yasaklamak yerine bu mecraları işyerinde kullanmanın avantajlarına odaklanırlar. Elbette bu konunun bir takım can sıkıcı sonuçları olabilir ve bu bir risk barındırır. Bu durumda en iyi çözüm şirketin kendi koşullarına ve çalışanlarının beklentilerine göre düzenlenmiş bir kurumsal sosyal medya politikasıdır.

Çalıştığınız şirket ne kadar cesur, hiç düşündünüz mü?